Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van WED2B! We hopen dat je blij zult zijn met de items die je voor je speciale dag hebt gekocht. Zie onze verkoopvoorwaarden hieronder, die ook in de winkel worden getoond. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan gewoon contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Aanpassingen voor je jurk

Onze specialisten kunnen je adviseren of jouw jurk kan worden aangepast. Houdt er alstblieft rekening mee dat de klanten verantwoordelijk zijn voor de kosten van aanpassingen. WED2B is niet verantwoordelijk voor de eventuele kosten voor het aanpassen aan onze produkten.

Contoleer hier voor dat je iets koopt

Attentie. De klant is verantwoordelijk voor het checken van de kwaliteit van de WED2B produkten voor het aanschaffen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade die is onstaan na het aanschaffen van onze produkten.

Het schoonmaken van jouw bruisjurk

Alle WED2B kledingstukken zijn alleen geschikt voor de stomerij, lees ten alle tijde het instructie label. Wij adviseren je dat een stomerij bezoekt die gespecliaseerd is in het schoonmaken van bruidsjurken.

Wets voorwaarden

Jouw wets voorwaarden woorden niet beinvloed.

Terug betaling en omruiling

We willen dat je volledig tevreden bent met de aankoop, maar als je van gedachten bent veranderd, kunt je het artikel binnen 14 dagen retourneren. Om een ​​terugbetaling te ontvangen, hebben wij je originele kwitantie of aankoopbewijs nodig, zoals een bank afschrift. Als u niet beschikt over je bon of ander aankoopbewijs, kunnen we u geen vergoeding of omruiling aanbieden.

We kunnen alleen de originele betaalpas of creditcard die is gebruikt om uw produkten te kopen, terugvorderen. Als je contant betaalt, zullen wij meestal contant terugbetalen, maar om veiligheidsredenen hebben we geen grote sommen contant geld in de winkel, dus we kunnen jou aanbieden om het terug te storten op een betaalpas. We kunnen een contante verkoop niet terugbetalen op een creditcard.

Het is belangrijk dat ieder ongewenst item in verkoopbare staat wordt geretourneerd, tenzij deze defect is. Wij verwachten dat u alle originele verpakkingen en etiketten heeft bewaard en dat deze onbeschadigd, ongewijzigd en ongebruikt zijn. Wij zullen het item controleren wanneer het wordt geretourneerd en behouden ons recht om een terugbetaling of omruiling te weigeren als we het idee krijgen dat het item is beschadigd, gewijzigd of beinvloed door geur. Wij bieden geen terugbetalingen of uitwisselingen voor kledingzakken en-of boxes, tenzij deze defect zijn.

Als wij een trouwjurk omruilen, ten alle tijde geen verdere omruilingen of terugbetalingen zullen worden aangeboden, tenzij het defect is. Restituties of uitwisselingen worden niet verstrekt na de datum van de bruiloft, tenzij het defect is. Als een product voor u is gepersonaliseerd, kunnen we het niet terugbetalen of een ruiling aanbieden, tenzij het defect is. Restituties of uitwisselingen zijn niet beschikbaar voor jurken die verder zijn afgekort vanwege onvolkomenheden.

We accepteren geen oorbellen of sieradensets die oorbellen bevatten omruilen. Dit is om hygiënische redenen en heeft geen invloed op jouw wettelijke rechten.

Het reserveren van uw bruidsjurk

Je kan een bruidsjurk resereven voor £ 50 / € 50. Deze kosten zijn niet vergoedbaar maar zullen van de prijs van de bruidsjurk worden afgetrokken als u deze aanschaft.

Bruiloft leveranciers

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") regelen de relatie tussen: (i) WED2B Limited (een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 06969366 en met maatschappelijke zetel op 6 Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes , MK13 8PE) ("WED2B") de eigenaar van de website www.WED2B.com ("Website") en andere platforms en applicaties van waaruit toegang kan worden verkregen tot de Website (samen het "Wedding Supplier Platform"); en (ii) elke leverancier van huwelijksgerelateerde goederen of diensten die beschikbaar zijn via het Wedding Supplier Platform ("u", "uw" of "Leverancier").

1.2 Elke leverancier die op de knop ‘accepteren’ klikt en zich aanmeldt om te adverteren op het Wedding Supplier Platform, erkent dat hij de Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat. Door op de knop ‘accepteren’ te klikken, wordt een juridisch bindende overeenkomst gevormd tussen WED2B en u waarin deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen (de ‘overeenkomst’).

1.3 In elk geschil is het de verantwoordelijkheid van de leverancier om de gebruiksvoorwaarden te verstrekken die door hem zijn aanvaard op het moment van het aangaan van de overeenkomst.

2. Bruiloft leverancier platform

2.1 Het Wedding Supplier Platform is een platform van waaruit de leverancier reclame kan maken voor een of meer van zijn huwelijksgerelateerde goederen en / of diensten voor aankoop en / of verhuur aan potentiële klanten.

2.2 Het Wedding Supplier Platform zal niet beschikbaar zijn voor een leverancier die, naar de mening van WED2B, geen huwelijksgerelateerde goederen en / of diensten levert of enige leverancier die, naar de mening van WED2B, reclame maakt voor goederen en / of diensten die niet huwelijksgerelateerd zijn. .

2.3 Om te adverteren voor huwelijksgerelateerde goederen en / of diensten op het Wedding Supplier Platform, moet u een profiel registreren. Om een profiel te registreren, moet u: a) alle vereiste details invoeren (zoals de naam van de leverancier, naam contactpersoon, e-mailadres, servicecategorie, locaties) op het online formulier van WED2B; en b) Klik en accepteer deze gebruiksvoorwaarden.

2.4 WED2B kan het Wedding Supplier Platform van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in haar producten of diensten, de behoeften van de gebruikers en de zakelijke prioriteiten weer te geven.

3. Looptijd en beëindiging

3.1 De Overeenkomst wordt geacht te zijn begonnen op de datum waarop uw inzending voor het eerst op de Website wordt vermeld (de “Startdatum”) die zal worden bevestigd door een e-mail van WED2B aan u.

3.2 WED2B kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door u 1 maand van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.

3.3 WED2B kan de Overeenkomst beëindigen, of uw toegang tot het Wedding Supplier Platform opschorten of intrekken, zonder kennisgeving indien: a) u een gedragslijn nastreeft die WED2B onaanvaardbaar acht; b) u handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden; c) u handelt in strijd met enige relevante of toepasselijke wet- of regelgeving; of d) u insolvent wordt.

3.4 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst door schriftelijke opzegging binnen 7 werkdagen vanaf de dag na het aangaan van de Overeenkomst te beëindigen, in welk geval, indien er betalingen hebben plaatsgevonden, een volledige terugbetaling zal plaatsvinden.

4. Toegang tot het platform van trouwleveranciers

4.1 Hoewel WED2B zal proberen ervoor te zorgen dat het Wedding Supplier Platform 24 uur per dag beschikbaar is, kan WED2B niet garanderen dat het Wedding Supplier Platform, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn en WED2B is niet aansprakelijk indien , om welke reden dan ook, het Wedding Supplier Platform op elk moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

4.2 Toegang tot het Wedding Supplier Platform kan door WED2B zonder kennisgeving worden opgeschort of beperkt om zakelijke of operationele redenen, onderhoud, reparatie of voor omstandigheden die buiten de controle van WED2B liggen.

4.3 Hoewel WED2B zal proberen om het WED2B Wedding Supplier Platform van tijd tot tijd te controleren en testen op virussen, kan het niet garanderen dat het vrij zal zijn van virussen of bugs.

4.4 Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enig ander stukje informatie kiest of ontvangt als onderdeel van de beveiligingsprocedures van WED2B, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag het niet aan derden bekendmaken.

4.5 WED2B heeft het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, of deze nu door u is gekozen of door WED2B is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar de redelijke mening van WED2B niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

4.6 WED2B kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige stagnatie of afname in het bedrijf van de Leverancier, het websiteverkeer of toekomstige verkopen in verband met het gebruik van het Wedding Supplier Platform door de Leverancier.

5. Uw verplichtingen

5.1 Het is verboden materiaal te plaatsen of te verzenden naar of vanaf het Wedding Supplier Platform dat:

• bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, beledigend, waarschijnlijk aanzetten tot rassenhaat, discriminerend, dreigend, schandalig, opruiend, godslasterlijk, in strijd met vertrouwen, in strijd met privacy of die ergernis of ongemak kunnen veroorzaken voor iedereen; of,

• technisch schadelijk of schadelijk op welke manier dan ook, ongeacht het type of formaat (inclusief, maar niet beperkt tot virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs en andere schadelijke componenten).

5.2 U mag het Wedding Supplier Platform op geen enkele manier misbruiken of kopiëren. Misbruik omvat, maar is niet beperkt tot, hacking of phishing. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het Wedding Supplier Platform, de server waarop het is opgeslagen of enige server, computer of database die ermee is verbonden. U mag het Wedding Supplier Platform niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

5.3 WED2B zal samenwerken met alle wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die haar vragen of opdragen de identiteit bekend te maken van iemand die materiaal plaatst in strijd met clausules 6.1 of 6.2.

5.4 De leverancier zal nauwkeurige, actuele en eerlijke details verstrekken over zijn (en zijn vertegenwoordigers) identiteit en diensten die hij adverteert aan zijn klanten.

5.5 De leverancier zal geen misleidende details verstrekken over de oorsprong van enige informatie, noch details opnemen die de ware bron van informatie verbergen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Met uitzondering van uw materialen, is WED2B de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op het Wedding Supplier Platform, inclusief de inhoud die op de Website verschijnt en alle elementen waaruit het Wedding Supplier Platform bestaat.

7. Vrijwaring

7.1 De leverancier vrijwaart WED2B voor alle kosten, uitgaven, schade en verliezen die door WED2B zijn opgelopen of betaald als gevolg van of in verband met enige vordering van derden tegen WED2B door de klant, tussenpersoon, onderaannemer, werknemer, vertegenwoordiger of leverancier van de leverancier. op defecte goederen of diensten die door de Leverancier worden geleverd in verband met het gebruik door de Leverancier van het Wedding Supplier Platform in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De leverancier aanvaardt dat het gebruik van het WED2B-leveranciersplatform op eigen risico geschiedt en dat WED2B niet aansprakelijk is voor enig verlies (hetzij directe of indirecte schade) als gevolg van het gebruik van het Wedding Supplier-platform door de leverancier.

8.2 WED2B sluit haar aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperkt deze op geen enkele manier waar dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

8.3 WED2B sluit alle geïmpliceerde voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op het Wedding Supplier Platform of enige inhoud daarop.

8.4 WED2B is niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

• gebruik van of onmogelijkheid om de website te gebruiken;

• gebruik van of onmogelijkheid om het Wedding Supplier Platform te gebruiken;

• gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die wordt weergegeven op de website of het Wedding Supplier Platform;

• verlies van winst, omzet, zaken of inkomsten (direct of indirect);

• verlies of beschadiging van gegevens (direct of indirect);

• verlies of beschadiging van software (direct of indirect);

• zakelijke onderbreking;

• verlies van verwachte besparingen (direct of indirect);

• verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie (direct of indirect); of

• enige indirecte of gevolgschade of schade.

8.5 Onder voorbehoud van clausules 9.2, 9.3 en 9.4, is de totale aansprakelijkheid van WED2B jegens de Leverancier, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), voor schending van wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst beperkt tot de grotere van £ 500.

9. Uw materialen

9.1 Materiaal dat u aan WED2B verstrekt of uploadt naar het Wedding Supplier Platform ("Uw Materialen") wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw materialen, maar u moet WED2B een licentie verlenen om uw materialen te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en deze beschikbaar te stellen aan anderen op het Wedding Supplier Platform om reclame te maken voor de goederen en diensten die worden aangeboden aan bezoekers van de Wedding Supplier Platform.

9.2 U garandeert dat u de eigenaar bent van uw materialen en dat de ontvangst en het gebruik van uw materialen door WED2B geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde partij.

9.3 U vrijwaart WED2B voor alle kosten, uitgaven, schade en verliezen die door WED2B zijn opgelopen of betaald als gevolg van of in verband met enige vordering tegen WED2B wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde met betrekking tot de ontvangst of het gebruik van Uw Materialen.

9.4 Alle persoonlijke informatie in uw materiaal die u verzendt, deelt of op het Wedding Supplier Platform plaatst, zal worden gebruikt in overeenstemming met het WED2B-privacybeleid.

10. Website koppelen

10.1 U mag naar de website linken, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en de reputatie van WED2B niet schaadt of er geen misbruik van maakt. U mag geen link naar de website maken:

• op een manier die elke vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van WED2B suggereert waar die er niet is; en

• op elke website die niet uw eigendom is.

10.2 De website mag niet op een andere site worden geframed en u mag ook geen link naar een ander deel van de website dan de startpagina maken.

11. Variatie

11.1 WED2B kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Controleer elke keer dat u het Wedding Supplier Platform wilt gebruiken deze gebruiksvoorwaarden om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

12. Algemeen

12.1 De overeenkomst vormt de volledige regeling en afspraak tussen de partijen en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, onderhandelingen en discussies met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Elke partij erkent dat zij bij het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst dit niet doet op basis van, en niet vertrouwt op enige verklaring of verklaring (hetzij onschuldig of nalatig, maar met uitsluiting van frauduleuze verklaringen) of garantie of begrip anders dan zoals uitdrukkelijk vermeld. in de Overeenkomst op de Startdatum.

12.2 Als een rechtbank beslist dat een deel van deze gebruiksvoorwaarden niet kan worden afgedwongen, is dat specifieke deel van deze gebruiksvoorwaarden niet van toepassing, maar de rest van deze overeenkomst wel.

12.3 Een verklaring van afstand door een partij van een schending van een bepaling wordt niet beschouwd als een voortdurende verklaring van afstand of een verklaring van afstand van een latere schending van dezelfde of andere bepalingen. Het niet of te laat uitoefenen van enig recht onder de Overeenkomst zal de uitoefening van dat of enig ander recht niet verhinderen.

12.4 Niemand anders dan een partij bij de Overeenkomst heeft het recht om de voorwaarden van de Overeenkomst af te dwingen..

12.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal een partnerschap of agentschap tussen de partijen tot stand brengen (of worden geacht te creëren).

12.6 De Overeenkomst en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden of het onderwerp of de formatie ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

12.7 Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen of claims (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of het onderwerp of de formatie ervan.

Klachtenbeleid

Wij hopen dat u tevreden bent met uw aankoop of ervaring bij WED2B. Als u echter een klacht heeft of feedback wilt leveren, stellen wij het zeer op prijs om dit zo snel mogelijk met ons te delen. Wij gaan ons uiterste best doen om dit op te lossen. Ons Customer Care team is er om u te helpen en is 7 dagen per week van 10.00-22.00 uur bereikbaar op 03 808 4048.


Email ons:

klantenservice@wed2b.com


Schrijf ons:

6 Precedent Drive

Rooksley

Milton Keynes

Buckinghamshire

MK13 8PE


Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij:

• Een contactpersoon bij de klantenservice aan uw vraag toewijzen, die u zal antwoorden en u op de hoogte zal houden van de volgende stappen die nodig zijn.

• Er alles aan doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

• U regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van uw klacht.

• Binnen 10 werkdagen met een definitief resultaat komen.


Indien u na het volgen van onze klachtenprocedure niet tevreden bent met het resultaat van uw klacht, verwijzen wij u voor ondersteuning door naar de volgende organisaties:


Ombudsman

https://consumentenombudsdienst.be


Consumenten advies

https://www.eccbelgie.be/


Handels normen

https://www.vlaanderen.be/consumentenbescherming

Vrijwaring voor kleurafwijking

Hou er rekening mee dat het kopen van producten via het internet een andere winkelervaring biedt dan het kopen in de winkel. Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Aangezien de werkelijke kleuren die je ziet echter afhankelijk zijn van de instellingen van jouw monitor, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van een kleur op jouw monitor een accurate weergave is van de kleur van het product bij levering. Als gevolg hiervan kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen die hierdoor ontstaan.