Algemene verkoopvoorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van WED2B! We hopen dat je blij zult zijn met de items die je voor je speciale dag hebt gekocht. Zie onze verkoopvoorwaarden hieronder, die ook in de winkel worden getoond. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan gewoon contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Aanpassingen voor je jurk

Onze specialisten kunnen je adviseren of jouw jurk kan worden aangepast. Houdt er alstblieft rekening mee dat de klanten verantwoordelijk zijn voor de kosten van aanpassingen. WED2B is niet verantwoordelijk voor de eventuele kosten voor het aanpassen aan onze produkten.

Contoleer hier voor dat je iets koopt

Attentie. De klant is verantwoordelijk voor het checken van de kwaliteit van de WED2B produkten voor het aanschaffen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade die is onstaan na het aanschaffen van onze produkten.

Het schoonmaken van jouw bruisjurk

Alle WED2B kledingstukken zijn alleen geschikt voor de stomerij, lees ten alle tijde het instructie label. Wij adviseren je dat een stomerij bezoekt die gespecliaseerd is in het schoonmaken van bruidsjurken.

Wets voorwaarden

Jouw wets voorwaarden woorden niet beinvloed.

Ruilen

We willen dat je helemaal tevreden bent met je aankoop, maar als je van gedachten bent veranderd, kun je het artikel binnen 14 dagen omruilen. Voor een ruiling hebben we je originele kassabon of aankoopbewijs nodig, zoals een bankafschrift. Als je geen kassabon of ander aankoopbewijs hebt, kunnen wij het artikel niet ruilen. Let op: dit geldt niet voor bruidsmeisjesjurken en opbergartikelen.

Het is belangrijk dat elk ongewenst artikel, tenzij het defect is, in een verkoopbare staat wordt omgeruild. We verwachten dat dit betekent dat je alle originele verpakkingen en labels hebt bewaard en dat het onbeschadigd, ongewijzigd en ongebruikt is. We zullen het artikel controleren wanneer het wordt omgeruild en behouden ons het recht voor om een ruiling te weigeren als we van mening zijn dat het artikel beschadigd of veranderd is of een geur heeft. We geven geen terugbetalingen of omruiling voor kledinghoezen, dozen of hangers, tenzij ze defect zijn.

Als we een trouwjurk ruilen, worden er op geen enkel moment verdere ruildiensten aangeboden, tenzij deze defect is. Ruilen is na de trouwdatum niet mogelijk. Als een product voor jou gepersonaliseerd is, kunnen we het niet omruilen. Jurken die verder zijn afgeprijsd vanwege onvolkomenheden kunnen niet worden geruild.

We accepteren geen oorbellen of sieradensets die oorbellen bevatten omruilen. Dit is om hygiënische redenen en heeft geen invloed op jouw wettelijke rechten.

Het reserveren van uw bruidsjurk

Je kan een bruidsjurk resereven voor £ 100 / € 100. Deze kosten zijn niet vergoedbaar maar zullen van de prijs van de bruidsjurk worden afgetrokken als u deze aanschaft.

Bruiloft leveranciers

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") regelen de relatie tussen: (i) WED2B Limited (een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 06969366 en met maatschappelijke zetel op 6 Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes , MK13 8PE) ("WED2B") de eigenaar van de website www.WED2B.com ("Website") en andere platforms en applicaties van waaruit toegang kan worden verkregen tot de Website (samen het "Wedding Supplier Platform"); en (ii) elke leverancier van huwelijksgerelateerde goederen of diensten die beschikbaar zijn via het Wedding Supplier Platform ("u", "uw" of "Leverancier").

1.2 Elke leverancier die op de knop ‘accepteren’ klikt en zich aanmeldt om te adverteren op het Wedding Supplier Platform, erkent dat hij de Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat. Door op de knop ‘accepteren’ te klikken, wordt een juridisch bindende overeenkomst gevormd tussen WED2B en u waarin deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen (de ‘overeenkomst’).

1.3 In elk geschil is het de verantwoordelijkheid van de leverancier om de gebruiksvoorwaarden te verstrekken die door hem zijn aanvaard op het moment van het aangaan van de overeenkomst.

2. Bruiloft leverancier platform

2.1 Het Wedding Supplier Platform is een platform van waaruit de leverancier reclame kan maken voor een of meer van zijn huwelijksgerelateerde goederen en / of diensten voor aankoop en / of verhuur aan potentiële klanten.

2.2 Het Wedding Supplier Platform zal niet beschikbaar zijn voor een leverancier die, naar de mening van WED2B, geen huwelijksgerelateerde goederen en / of diensten levert of enige leverancier die, naar de mening van WED2B, reclame maakt voor goederen en / of diensten die niet huwelijksgerelateerd zijn. .

2.3 Om te adverteren voor huwelijksgerelateerde goederen en / of diensten op het Wedding Supplier Platform, moet u een profiel registreren. Om een profiel te registreren, moet u: a) alle vereiste details invoeren (zoals de naam van de leverancier, naam contactpersoon, e-mailadres, servicecategorie, locaties) op het online formulier van WED2B; en b) Klik en accepteer deze gebruiksvoorwaarden.

2.4 WED2B kan het Wedding Supplier Platform van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in haar producten of diensten, de behoeften van de gebruikers en de zakelijke prioriteiten weer te geven.

3. Looptijd en beëindiging

3.1 De Overeenkomst wordt geacht te zijn begonnen op de datum waarop uw inzending voor het eerst op de Website wordt vermeld (de “Startdatum”) die zal worden bevestigd door een e-mail van WED2B aan u.

3.2 WED2B kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door u 1 maand van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.

3.3 WED2B kan de Overeenkomst beëindigen, of uw toegang tot het Wedding Supplier Platform opschorten of intrekken, zonder kennisgeving indien: a) u een gedragslijn nastreeft die WED2B onaanvaardbaar acht; b) u handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden; c) u handelt in strijd met enige relevante of toepasselijke wet- of regelgeving; of d) u insolvent wordt.

3.4 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst door schriftelijke opzegging binnen 7 werkdagen vanaf de dag na het aangaan van de Overeenkomst te beëindigen, in welk geval, indien er betalingen hebben plaatsgevonden, een volledige terugbetaling zal plaatsvinden.

4. Toegang tot het platform van trouwleveranciers

4.1 Hoewel WED2B zal proberen ervoor te zorgen dat het Wedding Supplier Platform 24 uur per dag beschikbaar is, kan WED2B niet garanderen dat het Wedding Supplier Platform, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn en WED2B is niet aansprakelijk indien , om welke reden dan ook, het Wedding Supplier Platform op elk moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

4.2 Toegang tot het Wedding Supplier Platform kan door WED2B zonder kennisgeving worden opgeschort of beperkt om zakelijke of operationele redenen, onderhoud, reparatie of voor omstandigheden die buiten de controle van WED2B liggen.

4.3 Hoewel WED2B zal proberen om het WED2B Wedding Supplier Platform van tijd tot tijd te controleren en testen op virussen, kan het niet garanderen dat het vrij zal zijn van virussen of bugs.

4.4 Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enig ander stukje informatie kiest of ontvangt als onderdeel van de beveiligingsprocedures van WED2B, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag het niet aan derden bekendmaken.

4.5 WED2B heeft het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, of deze nu door u is gekozen of door WED2B is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar de redelijke mening van WED2B niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

4.6 WED2B kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige stagnatie of afname in het bedrijf van de Leverancier, het websiteverkeer of toekomstige verkopen in verband met het gebruik van het Wedding Supplier Platform door de Leverancier.

5. Uw verplichtingen

5.1 Het is verboden materiaal te plaatsen of te verzenden naar of vanaf het Wedding Supplier Platform dat:

• bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, beledigend, waarschijnlijk aanzetten tot rassenhaat, discriminerend, dreigend, schandalig, opruiend, godslasterlijk, in strijd met vertrouwen, in strijd met privacy of die ergernis of ongemak kunnen veroorzaken voor iedereen; of,

• technisch schadelijk of schadelijk op welke manier dan ook, ongeacht het type of formaat (inclusief, maar niet beperkt tot virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs en andere schadelijke componenten).

5.2 U mag het Wedding Supplier Platform op geen enkele manier misbruiken of kopiëren. Misbruik omvat, maar is niet beperkt tot, hacking of phishing. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het Wedding Supplier Platform, de server waarop het is opgeslagen of enige server, computer of database die ermee is verbonden. U mag het Wedding Supplier Platform niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

5.3 WED2B zal samenwerken met alle wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die haar vragen of opdragen de identiteit bekend te maken van iemand die materiaal plaatst in strijd met clausules 6.1 of 6.2.

5.4 De leverancier zal nauwkeurige, actuele en eerlijke details verstrekken over zijn (en zijn vertegenwoordigers) identiteit en diensten die hij adverteert aan zijn klanten.

5.5 De leverancier zal geen misleidende details verstrekken over de oorsprong van enige informatie, noch details opnemen die de ware bron van informatie verbergen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Met uitzondering van uw materialen, is WED2B de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op het Wedding Supplier Platform, inclusief de inhoud die op de Website verschijnt en alle elementen waaruit het Wedding Supplier Platform bestaat.

7. Vrijwaring

7.1 De leverancier vrijwaart WED2B voor alle kosten, uitgaven, schade en verliezen die door WED2B zijn opgelopen of betaald als gevolg van of in verband met enige vordering van derden tegen WED2B door de klant, tussenpersoon, onderaannemer, werknemer, vertegenwoordiger of leverancier van de leverancier. op defecte goederen of diensten die door de Leverancier worden geleverd in verband met het gebruik door de Leverancier van het Wedding Supplier Platform in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De leverancier aanvaardt dat het gebruik van het WED2B-leveranciersplatform op eigen risico geschiedt en dat WED2B niet aansprakelijk is voor enig verlies (hetzij directe of indirecte schade) als gevolg van het gebruik van het Wedding Supplier-platform door de leverancier.

8.2 WED2B sluit haar aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperkt deze op geen enkele manier waar dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

8.3 WED2B sluit alle geïmpliceerde voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op het Wedding Supplier Platform of enige inhoud daarop.

8.4 WED2B is niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

• gebruik van of onmogelijkheid om de website te gebruiken;

• gebruik van of onmogelijkheid om het Wedding Supplier Platform te gebruiken;

• gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die wordt weergegeven op de website of het Wedding Supplier Platform;

• verlies van winst, omzet, zaken of inkomsten (direct of indirect);

• verlies of beschadiging van gegevens (direct of indirect);

• verlies of beschadiging van software (direct of indirect);

• zakelijke onderbreking;

• verlies van verwachte besparingen (direct of indirect);

• verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie (direct of indirect); of

• enige indirecte of gevolgschade of schade.

8.5 Onder voorbehoud van clausules 9.2, 9.3 en 9.4, is de totale aansprakelijkheid van WED2B jegens de Leverancier, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), voor schending van wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst beperkt tot de grotere van £ 500.

9. Uw materialen

9.1 Materiaal dat u aan WED2B verstrekt of uploadt naar het Wedding Supplier Platform ("Uw Materialen") wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw materialen, maar u moet WED2B een licentie verlenen om uw materialen te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en deze beschikbaar te stellen aan anderen op het Wedding Supplier Platform om reclame te maken voor de goederen en diensten die worden aangeboden aan bezoekers van de Wedding Supplier Platform.

9.2 U garandeert dat u de eigenaar bent van uw materialen en dat de ontvangst en het gebruik van uw materialen door WED2B geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde partij.

9.3 U vrijwaart WED2B voor alle kosten, uitgaven, schade en verliezen die door WED2B zijn opgelopen of betaald als gevolg van of in verband met enige vordering tegen WED2B wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde met betrekking tot de ontvangst of het gebruik van Uw Materialen.

9.4 Alle persoonlijke informatie in uw materiaal die u verzendt, deelt of op het Wedding Supplier Platform plaatst, zal worden gebruikt in overeenstemming met het WED2B-privacybeleid.

10. Website koppelen

10.1 U mag naar de website linken, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en de reputatie van WED2B niet schaadt of er geen misbruik van maakt. U mag geen link naar de website maken:

• op een manier die elke vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van WED2B suggereert waar die er niet is; en

• op elke website die niet uw eigendom is.

10.2 De website mag niet op een andere site worden geframed en u mag ook geen link naar een ander deel van de website dan de startpagina maken.

11. Variatie

11.1 WED2B kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Controleer elke keer dat u het Wedding Supplier Platform wilt gebruiken deze gebruiksvoorwaarden om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

12. Algemeen

12.1 De overeenkomst vormt de volledige regeling en afspraak tussen de partijen en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, onderhandelingen en discussies met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Elke partij erkent dat zij bij het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst dit niet doet op basis van, en niet vertrouwt op enige verklaring of verklaring (hetzij onschuldig of nalatig, maar met uitsluiting van frauduleuze verklaringen) of garantie of begrip anders dan zoals uitdrukkelijk vermeld. in de Overeenkomst op de Startdatum.

12.2 Als een rechtbank beslist dat een deel van deze gebruiksvoorwaarden niet kan worden afgedwongen, is dat specifieke deel van deze gebruiksvoorwaarden niet van toepassing, maar de rest van deze overeenkomst wel.

12.3 Een verklaring van afstand door een partij van een schending van een bepaling wordt niet beschouwd als een voortdurende verklaring van afstand of een verklaring van afstand van een latere schending van dezelfde of andere bepalingen. Het niet of te laat uitoefenen van enig recht onder de Overeenkomst zal de uitoefening van dat of enig ander recht niet verhinderen.

12.4 Niemand anders dan een partij bij de Overeenkomst heeft het recht om de voorwaarden van de Overeenkomst af te dwingen..

12.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal een partnerschap of agentschap tussen de partijen tot stand brengen (of worden geacht te creëren).

12.6 De Overeenkomst en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden of het onderwerp of de formatie ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

12.7 Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen of claims (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of het onderwerp of de formatie ervan.

Klachtenbeleid

Wij hopen dat u tevreden bent met uw aankoop of ervaring bij WED2B. Als u echter een klacht heeft of feedback wilt leveren, stellen wij het zeer op prijs om dit zo snel mogelijk met ons te delen. Wij gaan ons uiterste best doen om dit op te lossen. Ons Customer Care team is er om u te helpen en is 7 dagen per week van 10.00-22.00 uur bereikbaar op 03 808 4048.


Email ons:

klantenservice@wed2b.com


Schrijf ons:

6 Precedent Drive

Rooksley

Milton Keynes

Buckinghamshire

MK13 8PE


Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij:

• Een contactpersoon bij de klantenservice aan uw vraag toewijzen, die u zal antwoorden en u op de hoogte zal houden van de volgende stappen die nodig zijn.

• Er alles aan doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

• U regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van uw klacht.

• Binnen 10 werkdagen met een definitief resultaat komen.


Indien u na het volgen van onze klachtenprocedure niet tevreden bent met het resultaat van uw klacht, verwijzen wij u voor ondersteuning door naar de volgende organisaties:


Ombudsman

https://consumentenombudsdienst.be


Consumenten advies

https://www.eccbelgie.be/


Handels normen

https://www.vlaanderen.be/consumentenbescherming

E-commerce verkoop

PRIJZEN & BESCHIKBAARHEID

Prijzen kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. Prijzen zijn inclusief btw (indien van toepassing). Daarnaast worden bezorgkosten in rekening gebracht; andere extra kosten worden waar van toepassing duidelijk weergegeven en opgenomen in de 'Totale kosten'.

Alle goederen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid-het is mogelijk dat wij uw bestelling niet kunnen leveren. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren. Het niet aanvaarden van een bestelling kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van:het niet beschikbaar zijn van het bestelde product uit voorraad, ons onvermogen om autorisatie van betaling te verkrijgen, de vaststelling van een fout in de productinformatie, ect. Als er problemen zijn met uw bestelling, zullen wij contact met u opnemen. Standaard volgende werkdag levering wordt aangeboden voor alle bestellingen geplaatst voor 12:00 s'middags


PRODUCTEN

Houd er rekening mee dat het kopen van producten via internet een andere winkelervaring biedt dan het kopen in de winkel. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Omdat de werkelijke kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw monitorinstellingen, kunnen we niet garanderen dat de kleurweergave op uw monitor de kleur van het product bij levering nauwkeurig weergeeft. Hierdoor kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen die hierdoor ontstaan.

Alle afmetingen zijn bijna gelijk, maar er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat ze zo nauwkeurig mogelijk zijn. Tenzij anders vermeld, zijn de aangegeven maten EU-maten. Raadpleeg de maattabel voor verduidelijking.

We zullen alles in acht nemen om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen van producten die op de website verschijnen correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het Als we een fout ontdekken in de prijs van goederen die je hebt besteld, zullen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en je de mogelijkheid geven om je bestelling opnieuw te bevestigen voor de juiste prijs of om deze te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Als je annuleert en je hebt de goederen al betaald, ontvang je een volledige terugbetaling.


ONS CONTRACT

Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging ; deze e-mail is slechts een bevestiging en vormt geen aanvaarding van uw bestelling. Een contract tussen ons komt pas tot stand nadat we u een bevestiging per e-mail hebben gestuurd waarin staat dat de goederen die u hebt besteld naar u zijn verzonden. Alleen de goederen die zijn vermeld in de bevestigingsmail die is verzonden op het moment van verzending, worden opgenomen in het tot stand gekomen contract.

WED2B behoudt zich het recht om accounts te sluiten als een gebruiker onze diensten op enige wijze probeert te verstoren.


RETOUREN

Als u om welke reden dan ook een terug betaling wenst, kunt u uw artikel(en) terugsturen. Gelieve het retourproces te voltooien met behulp van het retourformulier dat bij uw artikel is toegevoegd. Als u een vervangend retourformulier nodig heeft, neem dan contact met ons op klantenservice@wed2b.com en wij sturen u per e-mail een nieuw formulier toe.

Wij zullen alleen een terugbetaling aanbieden als het/de artikel ongebruikt, ongewassen en in perfecte staat is/zijn. Zorg ervoor dat de artikelen worden gerouneerd in hun originele verpakking.

Wij aanvaarden geen ruilingen.

WED2B vergoedt de verzendkosten voor het retouneren van beschadigde goederen zodra een retourzending is geautotiseerd. Wij vergoeden alleen de verzendkosten tot een maximum van 4.99.

Let op, getouneerde artikelen zijn de verantwoordelijkheid van de klant totdat ze ons bereiken. Wij kunnen geen resitutie verlenen voor geretouneerde artikelen die tijdens het transport verloren zijn gegaan.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de pasvorm en de staat van de aangekochte artikelen. Angezien onze bruidsjurken off the peg worden verkocht, kunnen onze bruiden de extacte pasvorm van hun bruidsjurk zien terwijl ze bij ons zijn. Eventuele problemen kunnen in de winkel worden besproken en wij zullen ons best doen om deze op te lossen. Onze infinie bruidsmeisjesjurken maken ddel uit van onze op bestelling gemaakte service. Het is de enige verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat zij tevreden zijn met de maat van het kledingstuk door gebruik te maken van onze voorbeeldjurken alvorens de bestelling te plaatsen. Hier bij WED2B, bieden wij extra items aan om uw bruidslook te voltooien, alle items zijn individueel geprijsd en vermeld op de kassabon. Alle items worden naar eigen goedkeuring van de klant gekocht. Het is uitsluind de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat hij/zij tevreden is met de staat van alle artikelen alvorens tot aankoop over te gaan. Problemen kunnen opgelost worden in onze winkels of via klantenservice@wed2b.com.

Click & Collect verkoop

PRIJZEN & BESCHIKBAARHEID

Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing). Leveringskosten worden extra in rekening gebracht; dergelijke extra kosten worden duidelijk aangegeven waar van toepassing en zijn inbegrepen in de 'Totale kosten'.

Alle goederen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid - het is mogelijk dat wij uw bestelling niet kunnen leveren. Wij behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren. Het niet accepteren van een bestelling kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van: het niet voorradig zijn van het bestelde product, ons onvermogen om toestemming voor betaling te krijgen, de vaststelling van een fout in de productinformatie, enz. Bij problemen met uw bestelling zullen wij contact met u opnemen.

De levertijd van Click & Collect-artikelen in de winkel bedraagt maximaal 10 werkdagen voor het Verenigd Koninkrijk en maximaal 15 werkdagen voor bestellingen in de EU. Bij het afhalen van uw bestelling in de winkel hebben we uw bestelnummer en een identiteitsbewijs nodig (bankpas is toegestaan). Wij houden uw bestelling 30 dagen vast, waarna de betaling automatisch op uw rekening wordt teruggestort en uw bestelling weer in onze voorraad wordt opgenomen.

PRODUCTEN

Houd er rekening mee dat het kopen van producten via internet een andere winkelervaring biedt dan kopen in de winkel. Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Echter, omdat de werkelijke kleuren die u ziet afhankelijk zijn van de instellingen van uw monitor, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw monitor de kleur van het product bij levering nauwkeurig weergeeft. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen die hierdoor ontstaan.

Alle maten zijn bij benadering, maar we doen ons best om ervoor te zorgen dat ze zo nauwkeurig mogelijk zijn. Tenzij anders vermeld, zijn de aangegeven maten Britse maten. Raadpleeg de Maattabel voor meer informatie.

Wij zullen alle redelijke zorg besteden om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen van producten die op de website verschijnen, correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem wordt ingevoerd.

Indien wij een fout ontdekken in de prijs van de door u bestelde goederen, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen, behandelen wij de bestelling als geannuleerd. Als u annuleert en u heeft al betaald voor de goederen, ontvangt u een volledige terugbetaling.

ONZE OVEREENKOMST

Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling; deze e-mail is slechts een bevestiging en vormt geen aanvaarding van uw bestelling. Er ontstaat pas een contract tussen ons wanneer wij u per e-mail een bevestiging sturen waarin staat dat de door u bestelde goederen naar u zijn verzonden. Alleen de goederen die in de op het moment van verzending verzonden bevestigingsmail worden genoemd, maken deel uit van het gevormde contract. Als u uw bestelling wilt annuleren, neem dan binnen 60 minuten na het plaatsen van de bestelling contact op met onze klantenservice via 08 005 9052 of Live Chat onder vermelding van uw bestelnummer. Na deze tijd is het mogelijk dat wij uw bestelling niet meer kunnen annuleren en verzending kunnen voorkomen, waardoor de verantwoordelijkheid voor de retourzending bij de Klant ligt.

WED2B behoudt zich het recht voor om accounts te sluiten als een gebruiker op enigerlei wijze onze diensten probeert te verstoren.

TERUGZENDINGEN

Als u om welke reden dan ook uw geld terug wilt, kunt u uw artikel(en) binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen naar een van onze Wed2b-winkels. Wij aanvaarden geen retourzendingen per post.

We zullen enkel een terugbetaling aanbieden als het (de) artikel(en) ongebruikt, ongewassen en in perfecte verkoopbare staat is (zijn). Zorg ervoor dat de artikelen in hun oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd, met de originele labels er nog aan. Een bewijs van aankoop, zoals uw orderbevestiging, is ook vereist.

Terugbetalingen worden binnen 3-5 werkdagen teruggestort op de oorspronkelijke betaalkaart, afhankelijk van uw bank. Als u met een cadeaubon hebt betaald, krijgt u een tegoedbon terug.

Wij accepteren geen ruilingen.

Artikelen die worden geretourneerd zijn de verantwoordelijkheid van de klant totdat ze ons bereiken. Wij kunnen geen geld teruggeven voor artikelen die tijdens het transport verloren zijn gegaan.

Klanten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze tevreden zijn met de pasvorm en conditie van alle gekochte artikelen. Omdat onze Click & Collect bruidsjurken in de winkel worden opgehaald, moedigen wij onze bruiden aan om de exacte pasvorm van hun jurk te controleren terwijl ze bij ons in de winkel zijn. Eventuele problemen kunnen in de winkel aan de orde worden gesteld en wij zullen ons best doen om deze op te lossen. Alle artikelen worden gekocht naar goeddunken van de klant. Eventuele problemen kunnen worden gemeld in de winkel of via ons Customer Care team op 08 005 9052 via klantenservice@wed2b.com.

Kosten van levensonderhoud enquête 2022

 • Om mee te doen aan de wedstrijd, moet de deelnemer zich inschrijven via de Something borrowed Survey 2022.
 • De winnaar wordt door WED2B op de hoogte gebracht van zijn/haar succes via een privébericht op Facebook of via e-mail en er zal ook een melding verschijnen op onze Facebookpagina en Instagram met de naam van de winnaar.
 • De prijs van de trouwjurkwedstrijd is een waardebon voor een gratis trouwjurk van WED2B tot een maximale waarde van £599 / & €599* (Uitgezonderd Platinum Edition. U kunt kiezen voor een Platinum Bruidsjurk, maar dan moet u de extra kosten boven de £599/& € 599 betalen). Als alternatief, als de winnaar zijn/haar bruidsjurk bij WED2B heeft gekocht binnen de laatste 12 maanden van de datum van ontvangst, heeft hij/zij recht op geldteruggave van de aankoopkosten van de jurk, tot een maximum waarde van £599/& € 599, op vertoon van de kassabon. De wijze van terugbetaling is ter beoordeling van de directeur en is mogelijk niet dezelfde als de wijze van oorspronkelijke betaling.
 • De waarde van de waardebon of terugbetaling dekt alleen de kosten van één bruidsjurk zoals aangegeven op het voorraadbeheerlabel van de japon en omvat geen veranderingen, accessoires, bolerojassen, bruidsmeisjesjaponnen of andere gerelateerde producten.
 • De winnaar moet zijn prijs persoonlijk, in de winkel, inwisselen.
 • De winnaar moet zijn prijs inwisselen binnen 12 maanden na de datum waarop hij op de hoogte is gesteld dat hij de winnaar is.
 • Er zijn geen terugbetalingen of omruilingen mogelijk nadat de prijs is ingewisseld, om welke reden dan ook.
 • Er is geen alternatief in contanten beschikbaar.
 • Voorafgaand aan ontvangst van de voucher/terugbetaling, moet de winnaar akkoord gaan met het verstrekken van de volgende informatie aan WED2B: Naam, adres, trouwdatum, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en niet worden gedeeld met derden. Indien de winnaar weigert deze informatie te verstrekken dan zal de prijs niet inwisselbaar zijn en heeft WED2B het recht om een nieuwe winnaar te selecteren of de wedstrijd voor die maand ongeldig te verklaren.
 • De winnaar gaat ermee akkoord om WED2B binnen 3 maanden na de bruiloft een foto te sturen van hen op hun trouwdag in de door hun gekozen japon. De winnaar stemt ermee in dat de WED2B, naar eigen goeddunken, deze foto en de naam en woonplaats van de winnaar mag gebruiken op een 'winnaarspagina' op Facebook van de WED2B en de 'Onze bruiden'-pagina van http://www.wed2b.com/nl-nl/ en als onderdeel van andere bredere marketingactiviteiten, zoals geschikt wordt geacht.
 • Slechts één inzending per persoon voor elke bruidsjurkenwedstrijd. Elke deelnemer kan slechts eenmaal een wedstrijd winnen.
 • Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk.
 • Werknemers van WED2B komen niet in aanmerking om wedstrijden te winnen.
 • De beslissing van de directeur is definitief en kan niet worden aangevochten. De directeur kan naar eigen goeddunken een wedstrijd ongeldig verklaren zonder opgaaf van reden.

Kostenlose Lieferung

Gratis levering  voor online bestellingen van accessoires en geschenken tot 31 maart 2023, minimale besteding van €12,99. Prijzen kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. Prijzen zijn inclusief btw (indien van toepassing). Daarnaast worden bezorgkosten in rekening gebracht; andere extra kosten worden waar van toepassing duidelijk weergegeven en opgenomen in de 'Totale kosten'.

Hallo. Hoe kunnen we helpen?

Spreek met een bruidsadviseur

We antwoorden meestal binnen een paar minuten

5 Onderwerpen