Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van WED2B! We hopen dat je blij zult zijn met de items die je voor je speciale dag hebt gekocht. Zie onze verkoopvoorwaarden hieronder, die ook in de winkel worden getoond. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan gewoon contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Aanpassingen voor je jurk

Onze specialisten kunnen je adviseren of jouw jurk kan worden aangepast. Houdt er alstblieft rekening mee dat de klanten verantwoordelijk zijn voor de kosten van aanpassingen. WED2B is niet verantwoordelijk voor de eventuele kosten voor het aanpassen aan onze produkten.

Contoleer hier voor dat je iets koopt

Attentie. De klant is verantwoordelijk voor het checken van de kwaliteit van de WED2B produkten voor het aanschaffen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade die is onstaan na het aanschaffen van onze produkten.

Het schoonmaken van jouw bruisjurk

Alle WED2B kledingstukken zijn alleen geschikt voor de stomerij, lees ten alle tijde het instructie label. Wij adviseren je dat een stomerij bezoekt die gespecliaseerd is in het schoonmaken van bruidsjurken.

Wets voorwaarden

Jouw wets voorwaarden woorden niet beinvloed.

Terug betaling en omruiling

We willen dat je volledig tevreden bent met de aankoop, maar als je van gedachten bent veranderd, kunt je het artikel binnen 14 dagen retourneren. Om een ​​terugbetaling te ontvangen, hebben wij je originele kwitantie of aankoopbewijs nodig, zoals een bank afschrift. Als u niet beschikt over je bon of ander aankoopbewijs, kunnen we u geen vergoeding of omruiling aanbieden.

We kunnen alleen de originele betaalpas of creditcard die is gebruikt om uw produkten te kopen, terugvorderen. Als je contant betaalt, zullen wij meestal contant terugbetalen, maar om veiligheidsredenen hebben we geen grote sommen contant geld in de winkel, dus we kunnen jou aanbieden om het terug te storten op een betaalpas. We kunnen een contante verkoop niet terugbetalen op een creditcard.

Het is belangrijk dat ieder ongewenst item in verkoopbare staat wordt geretourneerd, tenzij deze defect is. Wij verwachten dat u alle originele verpakkingen en etiketten heeft bewaard en dat deze onbeschadigd, ongewijzigd en ongebruikt zijn. Wij zullen het item controleren wanneer het wordt geretourneerd en behouden ons recht om een terugbetaling of omruiling te weigeren als we het idee krijgen dat het item is beschadigd, gewijzigd of beinvloed door geur. Wij bieden geen terugbetalingen of uitwisselingen voor kledingzakken en-of boxes, tenzij deze defect zijn.

Als wij een trouwjurk omruilen, ten alle tijde geen verdere omruilingen of terugbetalingen zullen worden aangeboden, tenzij het defect is. Restituties of uitwisselingen worden niet verstrekt na de datum van de bruiloft, tenzij het defect is. Als een product voor u is gepersonaliseerd, kunnen we het niet terugbetalen of een ruiling aanbieden, tenzij het defect is. Restituties of uitwisselingen zijn niet beschikbaar voor jurken die verder zijn afgekort vanwege onvolkomenheden.

We accepteren geen oorbellen of sieradensets die oorbellen bevatten omruilen. Dit is om hygiënische redenen en heeft geen invloed op jouw wettelijke rechten.

Het reserveren van uw bruidsjurk

Je kan een bruidsjurk resereven voor £ 50 / € 50. Deze kosten zijn niet vergoedbaar maar zullen van de prijs van de bruidsjurk worden afgetrokken als u deze aanschaft.

Bruiloft leveranciers

1. Inleiding

1.1 De algemene voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") bepalen de relatie tussen: (i) WED2B Limited (een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 06969366 en een maatschappelijke zetel op het adres 6 Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes , MK13 8PE) ("WED2B") de eigenaar van de website www.WED2B.com ("Website") en andere platforms en applicaties van waaruit de Website toegankelijk is (samen het "Wedding Supplier Platform"); en (ii) elke leverancier van bruiloftgerelateerde goederen of diensten die beschikbaar zijn via het Wedding Supplier Platform ("u" of "Leverancier").

1.2 Elke Leverancier die 'Accept' klikt en zich aanmeldt om te adverteren op het Wedding Supplier Platform, erkent dat deze de gebruiksvoorwaarden zijn gelezen en deze goedkeurt en ermee instemt. Nadat u 'Accept' heeft geklikt, wordt een juridisch bindende overeenkomst tussen WED2B en u met deze gebruiksvoorwaarden (de 'Overeenkomst') gevormd.

1.3 Bij geschillen is het de verantwoordelijkheid van de leverancier om de gebruiksvoorwaarden te verstrekken die door hem werden aanvaard op het moment dat de overeenkomst was afgesloten.

2. Wedding Supplier Platform

2.1 Het Wedding Supplier Platform is een platform van waaruit de leverancier één of meer van haar bruiloftgerelateerde goederen en / of diensten kan adverteren voor aankoop en / of verhuring aan potentiële klanten.

2.2 Het Wedding Supplier Platform is niet beschikbaar voor een leverancier die, naar het oordeel van WED2B, geen bruiloftgerelateerde goederen en / of diensten aanbiedt, die naar het oordeel van WED2B, reclame maakt voor goederen en / of diensten die niet huwelijksgerelateerd zijn.

2.3 Om huwelijksgerelateerde goederen en / of diensten op het Wedding Supplier Platform te adverteren, moet je een profiel registreren. Om een ​​profiel te registreren, moet je: a) Alle vereiste gegevens invoeren (zoals de naam van de leverancier, contactnaam, e-mailadres, servicecategorie, locaties) op het online formulier van WED2B; en b) Klik op en accepteer deze gebruiksvoorwaarden.

2.4 WED2B kan het Wedding Supplier Platform van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om wijzigingen in haar producten of diensten, de behoeften van haar gebruikers en haar zakelijke prioriteiten weer te geven.

3. Prijzen

3.1 WED2B brengt geen kosten in rekening voor de initiële periode van 6 maanden vanaf de aankoops datum (gedefinieerd in clausule 4.1). Na deze periode behoudt WED2B zich het recht voor om naar eigen mening een vast bedrag in rekening te brengen na aanleiding van het Wedding Supplier Platform en geef een redelijke opgave van de verschuldigde kosten.

3.2 Waar prijzen zijn vermeld met betrekking tot de kosten, wordt in voorkomend geval btw in rekening gebracht tegen het standaard UK tarief.

4. Termijn en beëindiging

4.1 De Overeenkomst wordt gestart op de datum waarop je voor het eerst vermeld op onze website (de "start datum"), die gestuurd wordt naar jouw email adres.

4.2 WED2B kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen door je 1 maand vooraf schriftelijk op te hoogte te stellen.

4.3 WED2B kan de Overeenkomst beëindigen, of je toegang tot het Wedding Supplier Platform opschorten of intrekken, zonder kennisgeving, indien: a) je een gedragslijn volgt die WED2B onaanvaardbaar acht; b) je in strijd bent met de Gebruiksvoorwaarden; c) je in overtreding bent van enige relevante of toepasselijke wet- of regelgeving; of d) je bankroet wordt verklaard.

4.4 Leverancier behoudt zich het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 7 werkdagen vanaf de dag nadat de Overeenkomst is afgesloten, in welk geval volledige terugbetaling plaatsvindt.

5. Bruiloft Leverancier Platform Toegang

5.1 WED2B zal proberen ervoor te zorgen dat het Wedding Supplier Platform 24 uur per dag beschikbaar zal zijn. Helaas kunnen wij je niet garanderen dat het Wedding Supplier Platform, of enige inhoud daarop, altijd beschikbaar zal zijn. WED2B zal niet aansprakelijk zijn als, om welke reden dan ook, het Wedding Supplier Platform niet beschikbaar zal zijn.

5.2 Toegang tot het Wedding Supplier Platform kan opgeschort of beperkt worden door WED2B zonder voorafgaande kennisgeving om zakelijke of operationele redenen, onderhoud, reparatie of voor omstandigheden die buiten de macht van WED2B liggen.

5.3 Hoewel WED2B van tijd tot tijd zal proberen om het WED2B Wedding Supplier Platform op virussen te controleren en te testen, garanderen wij niet dat het vrij zal zijn van virussen of bugs.

5.4 Als u een gebruikers identificatiecode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van de beveiligingsprocedures van WED2B kiest of ontvangt, moet je alle informatie als vertrouwelijk behandelen. Je mag dit niet bekendmaken aan anderen.

5.5 WED2B heeft het recht om elke gebruikers identificatiecode of -wachtwoord, door jou gekozen of toegewezen door WED2B, op elk moment uit te schakelen, indien naar het redelijke oordeel van WED2B je niet voldoet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

5.6 WED2B kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige stagnatie of vermindering van de activiteiten van de leverancier, website verkeer of toekomstige verkopen in verband met het gebruik door de leverancier van het Wedding Supplier Platform.

6. Uw Verplichtingen

6.1 Het is verboden om materiaal te plaatsen op of te verzenden van het Wedding Supplier Platform dat:

• bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, aanzet tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, schandalig, godslasterlijk, in strijd met het vertrouwen, in strijd met privacy of die ergernis of ongemak kunnen veroorzaken bij iedereen.

• technisch schadelijk, ongeacht het type of formaat (inclusief, maar niet, gelimiteerd, beperkt tot virussen, trojans, worms, llogic bombs en andere schadelijke componenten).

6.2 Je mag het Wedding Supplier Platform op geen enkele manier misbruiken of kopiëren. Misbruik omvat, maar is niet gelimiteerd tot, hacken of phishing. Je mag niet proberen ongeautoriseerde toegang krijgen tot het Wedding Supplier Platform, de server waarop het is opgeslagen of elke andere server, computer of database die erop is aangesloten. Je mag het Wedding Supplier Platform niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

6.3 WED2B zal samenwerken met alle wetshandhavingsautoriteiten of gerechtelijk bevel waarin wordt verzocht of opgedragen om de identiteit openbaar te maken van iemand die materiaal plaatst in strijd met de bepalingen 6.1 of 6.2.

6.4 De Leverancier zal nauwkeurige, actuele en eerlijke gegevens verstrekken over de identiteit en diensten (en zijn vertegenwoordigers) die het adverteert aan zijn klanten.

6.5 De ​​Leverancier zal geen misleidende informatie verstrekken over de oorsprong van informatie of details bevatten die de echte bron van informatie zouden kunnen verbergen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Met uitzondering van materialen is WED2B de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op het Wedding Supplier Platform, inclusief de inhoud die op de Website verschijnt en alle elementen die deel uitmaken van het Wedding Supplier Platform.

8. Vrijwaring

8.1 De Leverancier zal WED2B vrijwaren voor alle kosten, uitgaven, schade en verliezen die WED2B oploopt of betaalt als gevolg van of in verband met een vordering van een derde partij tegen WED2B door de leverancier van de klantklant, agent, onderaannemer, werknemer, vertegenwoordiger of leverancier voor gebreken aan goederen of diensten geleverd door de leverancier in verband met het gebruik door de Leverancier van het Wedding Supplier Platform overeenkomstig met deze gebruiksvoorwaarden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De Leverancier aanvaardt dat het gebruik van het WED2B Leveranciersplatform op eigen risico is en dat WED2B niet aansprakelijk is voor enige schade (directe of indirecte schade) die het gevolg is van het gebruik van het Wedding Supplier Platform door de leverancier.

9.2 WED2B sluit zijn aansprakelijkheid jegens jou niet uit of beperkt deze op geen enkele wijze, voor zover het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude, frauduleuze of verkeerde voorstelling van zaken.

9.3 WED2B sluit alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op het Wedding Supplier Platform en enige inhoud daarop.

9.4 WED2B is niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, hetzij in een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs als voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

• gebruik van, of onmogelijkheid om de Website te gebruiken;

• gebruik van, of onvermogen om het Wedding Supplier Platform te gebruiken;

• gebruik van of vertrouwen van de inhoud die wordt weergegeven op de Website of het Wedding Supplier Platform;

• verlies van winst of omzet (direct of indirect);

• verlies of beschadiging van gegevens (direct of indirect);

• verlies of beschadiging van software (direct of indirect);

• zakelijke onderbreking;

• verlies van verwachte besparingen (direct of indirect);

• verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie (direct of indirect); of

• enige indirecte of gevolgschade of -schade.

9.5 Onverminderd clausules 9.2, 9.3 en 9.4, is de totale aansprakelijkheid van WED2B jegens de Leverancier, ongeacht of deze contractueel is, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), wegens schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst beperkt tot de grotere van £ 500.

10. Jouw Materialen

10.1 Materiaal dat je aan WED2B levert of uploadt naar het Wedding Supplier Platform ("Jouw Materialen") zal als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk worden beschouwd. Je behoudt al je eigendomsrechten van Jouw Materialen, maar u moet WED2B een licentie verlenen om uw materialen te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en deze beschikbaar te stellen aan anderen op het Wedding Supplier Platform om reclame te maken voor de goederen en diensten die worden geadverteerd aan bezoekers van het Wedding Supplier Platform.

10.2 Je garandeert dat jij de eigenaar van Jouw Materialen bent en dat ontvangst en gebruik van Jouw Materialen door WED2B geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

10.3 Je dient WED2B te vrijwaren tegen alle kosten, uitgaven, schade en verliezen die WED2B oploopt of betaalt als gevolg van of in verband met een vordering die tegen WED2B wordt ingesteld wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde met betrekking tot de ontvangst of het gebruik van Jouw Materialen.

10.4 Alle persoonlijke informatie in Jouw Materialen die je verzendt, deelt of opstuurd naar het Wedding Supplier Platform zal worden gebruikt in overeenstemming met het WED2B prive beleid.

11. Website Linken

11.1 Je mag naar de Website verwijzen, op voorwaarde dat je dit op een eerlijke en legale manier doet en de reputatie van WED2B niet schaadt of hiervan profiteert. Je mag geen link naar de website maken:

• op een manier die elke vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van WED2B suggereert, waar geen enkele bestaat; en

• op een website die niet in jouw bezit is.

11.2 De Website mag niet ingelijst worden op een andere site en je mag ook geen link naar een ander deel van de Website dan de startpagina maken.

12. Variatie

12.1 WED2B kan de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Telkens wanneer je het Wedding Supplier Platform wilt gebruiken, check de Gebruiksvoorwaarden om ervoor te zorgen dat je de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

13. Algemene voorwaarden

13.1 De Overeenkomst vormt de volledige regeling en afspraak tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten, onderhandelingen en discussies met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Elke partij erkent dat zij bij het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst dit niet doet op basis van en niet afhankelijk is van enige verklaring of vertegenwoordiging (ongeacht of deze onschuldig of nalatig is, maar met uitzondering van frauduleuze verklaringen) of garantie of verstandhouding anders dan uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst op de Startdatum.

13.2 Als een rechtbank beslist dat enig deel van deze gebruiksvoorwaarden niet kan worden afgedwongen, is dat een specifiek deel van deze gebruiksvoorwaarden niet van toepassing, maar de rest van deze overeenkomst wel.

13.3 Een verklaring van afstand door een partij van een schending van een bepaling wordt niet beschouwd als een voortdurende verklaring van afstand of een verklaring van afstand van een volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling. Het niet of te laat van het uitoefenen van enig recht uit hoofde van de Overeenkomst en vormt geen beletsel van de uitoefening van dat of enig ander recht.

13.4 Geen enkele persoon anders dan een partij bij de Overeenkomst heeft het recht om eventuele voorwaarden van de Overeenkomst af te dwingen.

13.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden creëert (of wordt geacht te creëren) een partnerschap of agentschap tussen de partijen.

13.6 De Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen voortvloeiend uit of in verband daarmee, of het onderwerp of de formatie ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales.

13.7 Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn om geschillen of vorderingen (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of het onderwerp of de formatie ervan, te beslechten.

© 2021 WED2B Limited. Geregistreerd in Engeland 06969366. BTW Nummer. 329030623.